Vấn đề thành lập công ty có cần bằng cấp hay giấy tờ không

Vấn đề thành lập công ty có cần bằng cấp hay giấy tờ không

03-09-2018 84 Comments 777 Views

Mọi người luôn muốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh? Vậy việc thành lập công ty có cần bằng cấp hay không? Bằng cấp này cụ thể là những giấy tờ gì?

Để thành lập công ty tại Việt Nam doanh nghiệp của bạn cần thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ cho việc thành lập công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp của bạn mới có thể thành lập công ty một cách nhanh chóng và hợp pháp. Một vấn đề mà rất nhiều chủ doanh nghiệp rất quan tâm hiện nay đó là: thành lập công ty có cần bằng cấp không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên cũng như giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thành lập doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì các cá nhân hoặc tổ chức thuộc các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 như người có nhược điểm về tâm thần, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị tạm giam, tạm giữ đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn thì đều không có quyền được thành lập hay quản lý doanh nghiệp. Ngoài những đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 thì đều được nhà nước khuyến khích tham gia kinh doanh. Tuy nhiên, với từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể thì pháp luật lại có những yêu cầu riêng đối với chủ doanh nghiệp.

Giấy tờ thành lập công ty

Giấy tờ thành lập công ty

Bằng cấp thể hiện điều gì?

Theo định nghĩa của Luật doanh nghiệp 2014 thì kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Và việc thành lập doanh nghiệp là một trong những bước đầu tiên cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh về nguyên tắc là nhằm đạt được mục đích sinh lời và phụ thuộc vào tầm nhìn, định hướng và năng lực kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

Trong khi đó, bằng cấp là do một tổ chức cấp theo quy trình nhằm chứng minh một các nhân đã hoàn tất thành công một khóa học nào đó mà thường kéo dài cả năm. Do đó, giữa bằng cấp và kinh doanh không có mối quan hệ mật thiết và không có cơ sở xác đáng để yêu cầu kinh doanh phải có bằng cấp.

Đối với các ngành nghề như thương mại, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, sản xuất hàng hóa gần như không yêu cầu bằng cấp cụ thể. Tuy nhiên một số ngành nghề đặc thù yêu cầu về chuyên môn thì quy định vẫn yêu cầu nội dung này như kinh doanh dịch vụ pháp lý, kế toán, khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm, thiết kế xây dựng, đấu giá tài sản.

Bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề?

Bằng cấp và chứng chỉ để hành nghề là Giấy tờ chứng nhận cho cá nhân đã hoàn tất thành công một khóa học nào đó. Tuy nhiên, khóa học để lấy bằng cấp có thể kéo dài theo năm còn khóa học để lấy chứng chỉ thì ngắn hơn, có thể tính theo tháng. Về tính chất, ý nghĩa thì bằng cấp và chứng chỉ là hoàn toàn khác nhau. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì:

Chứng chỉ hành nghề là một văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy trình và quy định của pháp luật để hoạt động trong một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Tùy thuộc tính chất, nhu cầu quản lý của nhà nước xác định cụ thể những ngành nghề mà người hoạt động trong ngành nghề đó phải có chứng chỉ hành nghề. Doanh nghiệp kinh doanh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Một số ngành nghề đặt thù để hoạt động bắt buộc phải có chứng chỉ.

Chứng chỉ cho từng ngành nghề cụ thể sẽ do cơ quan quản lý quyền ngành quy định cụ thể về chương trình học, thời gian học, thâm niên hoạt động, quy chế thi để lấy được chứng chỉ.

Chứng chỉ hành nghề được yêu cầu khi nào?

Chứng chỉ hành nghề chỉ yêu cầu khi doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề yêu cầu chứng chỉ. Một điểm mới theo thủ tục hiện hành là tại bước thành lập doanh nghiệp, cá nhân không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề của mình.

Quay trở lại câu hỏi của Quý khách hàng, Thành lập công ty không cần bằng cấp nói chung nhưng để hoạt động kinh doanh, thành lập công ty ở một số ngành nghề đặc thù nhất định cần phải có chứng chỉ hành nghề.

Tin Liên Quan