Quy trình thủ tục tư vấn thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ

Quy trình thủ tục tư vấn thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ

03-09-2018 84 Comments 772 Views

Trong xu hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì nhu cầu học ngôn ngữ ngày một tăng cao. Từ đó mà hàng loạt công ty đào tạo ngoại ngữ ra đời. Tuy nhiên Quý khách cần chọn một doanh nghiệp tư vấn luật thật uy tính để trợ giúp mình trong việc thành lập công ty. Sau đây Quốc Luật sẽ tư vấn cho Quý khách để thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ thì cần thực hiện lần lượt các thủ tục sau:

Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ

Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ

Đối với thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động trung tâm ngoại ngữ, Quốc Luật tư vấn cho bạn như sau:

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học:

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng:

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ - tin học:

 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.
 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ - tin học là 5 năm.
 • Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.
 • Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5 mét vuông/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo, có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
 • Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
 • Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 • Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động của trung tâm.
 • Có nhân viên kế toán với bằng trung cấp kế toán trở lên, có nhân viên văn phòng.
 • Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm.
 • Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm.
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.
 • Cơ sở vật chất của trung tâm.
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc, các tổ hoặc phòng chuyên môn.
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Hồ sơ đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu.
 • Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Nội quy hoạt động của trung tâm.
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu - hoặc hợp đồng thuê đất, nhà, kinh phí hoạt động.
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học.
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy.
 • Các quy định về học phí, lệ phí.
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Thời gian:

Đối với Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Đối với Hồ sơ đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo quy định ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Tin Liên Quan